Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség
Templomunk felújításáról
 

Templomunk felújításáról

Az egyházközség műemlék templomát 1994-ben kezdte el felújítani. Első lépésként a toronysisak cseréjére és a torony homlokzatának renoválására került sor. Ezután következett a tetőszerkezet hibáinak kijavítása, majd 2000-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 10 millió Ft-os támogatása lehetővé tette, hogy nem csak állagmegóvással, hanem kutatással és a kutatási eredményekből adódó módon teljes körű műemléki rekonstrukcióval foglalkozzunk.

2001-ben a László Csaba által vezetett kutatás eredményeit felhasználva készültek el a templom felújításának tervei. Az építészeti tervezés munkáját P. Samu Viktória, a statikai terveket Martos Tamás készítette. A tervek alapján 2002-ben elkészült a templom szerkezetkész állapota, megmagasított falakkal, a középkori diadalívhez igazított új szentélyboltozattal, újra kialakított keleti oromfallal, új párkányzattal, valamint új tetőszerkezettel. Ez a munkaütem 2002. szeptember 4-én tartott műszaki átadás-átvétellel lezárult. Forrásaink az előbb említett NKÖM-támogatás, az egyházközség saját ereje és a KÖH Beruházási Osztályának támogatása volt.

A külső homlokzat kialakításának feladata sokrétű. Különböző technikájú vakolással jól elkülöníthetővé kell tenni a templomhajó eredeti középkori falait és a rekonstrukció során ráfalazott, rekonstruált részt. A déli kapu építményét teljes egészében el kell készíteni, beleértve a kapubélleteket, a különálló középkori lábazati elem beépítését, a fejezetet, esetlegesen oszlopokat. Az északi oldalon a kutatás egyértelművé tette, hogy a négy ablak a barokk korban került kialakításra, eredeti formájuk azonban szegmensíves volt, így az ablaknyílásokat ugyanilyen formában kell elkészíteni. Az asztalosmunkák közé tartozik a nyugati kapu restaurálása, el kell készíteni a torony nyugati homlokzatán található ablaknyílások ablakait, valamint a torony északi és déli oldalán található ablakait is. A templomhajó északi falán, a rekonstruált barokk ablaknyílásokba is megfelelő nyílászárókat kell helyezni, a déli oldal félköríves, lépcsős szűkülésű ablakait szakszerűen be kell üvegezni, végül pedig a déli kapuszárnyat kell elkészíteni: keretbe illeszteni, vasalattal és zárszerkezettel ellátni.

A belső munkálatok között a falak építészeti koroktól függő eltérő technikájú vakolattal történő helyreállítása, a karzat újjáépítése, új elektromos hálózat és megvilágítás beszerelése, elektromos padfűtési rendszer kialakításának előkészítése, valamint a megújult belső tér liturgikus és egyéb berendezéseinek elkészítése szerepel. Belső munkálataink közül kiemelkedik az 1876-ban készült műemlék-orgona felújítása.

Társoldalak
Istentiszteleti rend
Történet és jelen
Programok
Hétrevaló
Elkapott pillanatok...
Szállás, vendéglátás
 
Képek

A templom nyugati kapuja feletti felirat
A szentélyben feltárt ülőfülke
Az ülőfülke a felújítást követően
Az ülőfülke restaurált freskótöredéke
A déli kapu leendő helye
Az elkészült déli kapu
A déli kapu faragott fejezete
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster